۱۳۸۷ شهریور ۵, سه‌شنبه

هوش و استعداد سرشار ايراني

چندي پيش از قول يكي از دوستان تازه از سفر مالزي برگشته در مورد پيش رفت هاي اخير اين كشور و نظم و انظباط حاكم بر آن نكاتي را شنيدم و بعد شنيدم كه با اعتماد به نفس شهادت داد كه از نظر هوش و استعداد مردم مالزي به هيچ وجه در حد و اندازه ما ايراني ها نيستند. از طرفي براي خود من هم بارهاپيش آمده كه از قول دوستان و همشهريان اين جا و آنجا شنيده ام (يا حتي شايد خودم هم گفته ام) كه هوش و استعداد ما ايراني ها در دنيا بي نظير است.
با مروري بر جدول رتبه بندي ضريب هوشي در ميان كشورهاي جهان، بر اساس مندرجات سايت ويكيپديا مي بينيم كه مقام كشور ما در اين جدول نه تنها اول نيست بلكه بعد از كشورهايي نظير عراق، اروگوئه، سورينام، قبرس، لبنان، مراكش و مالزي در رتبه 56 مي باشد.
اگر از اين بحث كه تا چه حد ميتوان اين جدول را سندي معتبر براي مقايسه هوش و استعداد كشورها دانست بگذريم قدر مسلم اينكه مطابق اين سند و اسنادي از اين قبيل "هوش و استعداد سرشار ايراني" غير از خودمان چندان توجه اقوام ديگر را به خود جلب نكرده است.

وقتي جمعيتي از يك كشور، شهر، محله، يا دوستان درك و هوش ديگران را صرفا با معيار و محك رايج در درون گروه خود بسنجند احتمالا از نظر ايشان سايرين كم هوش و افراد گروه باهوش ترين ابناي بشر خواهند شد اما اگر در يك معيار و محك جهاني هوش را ابزاري براي رسيدن به موفقيت و خوشبختي بدانيم در آن صورت مي توان از روي نتايج و دست آوردهاي بدست آمده اين گروه ها كه همانا موفقيت و خوشبختي است رتبه هوش و استعداد آنان را دريافت.
به همين صورت مي توان با اندكي اغماض با نگاهي به ميزان مقبوليت و موفقيت كشورها در جهان به رتبه بندي نسبتا دقيقي از هوش و استعداد در ميان مردم دنيا دست يافت كه از نظر من به مراتب معتبر تر از نتايج ويكيپديا نيز هست.

هیچ نظری موجود نیست: